2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

June, 2007 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Saturday
2
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
“Cavalleria Rusticana”, P.Mascagni Lviv Opera House Lyudmylla Saavchuk (Santuzza)
Andriy Savka (Turiddu)
Nataliya Svoboda (Lucia)
Anatoliy Lypnyk (Alfio)
Yana Voytyuk (Lola)
Sunday
3
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
“Cavalleria Rusticana”, P.Mascagni Lviv Opera House Svitlana Mamchur (Santuzza)
Oleksiy Danylchuk (Turiddu)
Tetyana Vakhnovska (Lucia)
Stepan Tarasovych (Alfio)
Nataliya Velychko (Lola)

Contacts