2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

October, 2010 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Sunday
3
12:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «Iolanta»
Pyotr Tchaikovsky
Lviv Opera House Veronika Kolomishcheva (Iolanta)
Andriy Savka (Count Vaud?mont)
Stepan Stepan (Ibn-Hakia)
Oleksandr Hromysh (King Ren?)
Roland Marchuk (Bertrand)
Mariya Pshenychka (Marta)
Saturday
9
18:00
іn Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Aida»
G.Verdi
Lviv Opera House Svitlana Mamchur (Aida)
Nataliya Velychko (Amneris)
Oleksiy Danylchuk (Radames)
Viktor Dudar (Ramfis)
Stephan Pyatnychko (Amonasro)
Roland Marchuk (The King)
Lyubov Kachala (The Priestess)
Sunday
24
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «The Tsar's Bride»
N. Rimsky-Korsakov
Lviv Opera House Yulia Lysenko (Marfa)
Yana Voytyuk (Lyubasha)
Ruslan Ferants (Gryaznoy)
Viktor Dudar (Sobakin)
Ihor Nazarov (Malyuta)
Vitalij Voytko (Lykov)
Lyudmyla Saavchuk (Saburova)
Thursday
28
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «The Tsar's Bride»
N. Rimsky-Korsakov
Lviv Opera House Lyubov Kachala (Marfa)
Yana Voytyuk (Lyubasha)
Stepan Tarasovych (Gryaznoy)
Viktor Dudar (Sobakin)
Ihor Nazarov (Malyuta)
Vitalij Voytko (Lykov)
Svitlana Mamchur (Saburova)

Contacts