2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

February, 2010 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Friday
12
18:00
іn Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Aida»
G.Verdi
Lviv Opera House Svitlana Mamchur (Aida)
Nataliya Velychko (Amneris)
Roman Tsymbala (Radames)
Yuriy Trytsetskyy (Ramfis)
Andriy Benyuk (Amonasro)
Roland Marchuk (King)
Vitaliy Voytko (Outrunner)
Veronika Kolomishcheva (Priestess)
Sunday
14
18:00
in Lviv, Ukraine Symphony Orchestra of Lviv Philharmonia St. Valentine's Gala Concert. Opera and classical music by R. Wagner, M. Glinka, A. Khachaturian, G. Verdi, G. Puccini, R. Leoncavallo, M. Lysenko Lviv Philharmonia Kristin Sampson (soprano)
Lyubov Diсka (mezzo-soprano)
Vasyl Sadovskyy (tenor)
Roman Tsymbala (tenor)

Contacts