2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

September, 2010 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Saturday
25
18:00
іn Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Nabucco»
D. Verdi
Lviv Opera House Stepan Stepan (Nabucco)
Svitlana Mamchur (Abigail)
Yuriy Trytsetskyy (Zaccaria)
Nataliya Velychko (Fenena)
Volodymyr Chibisov (The High Priest)
Roman Kovalchuk (Abdallo)
Andriy Savka (Ismael)

Contacts