2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

February, 2008 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Saturday
2
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
Gala Concert Lviv Opera House *
Saturday
9
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
“Pagliacci” R.Leoncavallo Lviv Opera House Veronika Kolomishcheva (Nedda)
Oleksiy Danylchuk (Canio)
Anatoliy Lypnyk (Tonio)
Andriy Benyuk (Silvio)
Sunday
17
18:00
in Lviv , Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
“Aida” G.Verdi Lviv Opera House Lyudmyla Saavchuk (Aida)
Mariya Pshenychka (Amneris)
Oleksiy Danylchuk (Radames)
Oleksandr Hromysh (Ramfis)
Stephan Pyatnychko (Amonasro)

Contacts