2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

July, 2009 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Thursday
9
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «The Tsar's Bride»
N. Rimsky-Korsakov; Premiere
Lviv Opera House Lyubov Kachala (Marfa)
Mariya Mashchak (Dunyasha)
Yana Voytyuk (Lyubasha)
Ruslan Ferants (Gryaznoy)
Oleksandr Hromysh (Sobakin)
Ihor Nazarov (Malyuta)
Vitalij Voytko (Lykov)

Contacts