2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

March, 2014 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Saturday
1
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet
Nabucco, G.Verdi Lviv State Opera Ruslan Feranz (Nabucco)
Svitlana Mamchur (Abigail)
Volodymyr Pankiv (Zaccaria)
Andrij Savka (Ismael)
Natalia Velychko (Fenena)
Volodymyr Chibisov (Sacherdote)
Roman Kovalchuk (Abdallo)
Sunday
9
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet Symphony Orchestra
Kavkaz (The Caucasus), words by T.Shevchenko, A Symphony-Cantata by S.Liudkevych, Lviv State Opera S.Krushelnytska Lviv State Opera Choir
Thursday
13
18:00
in Lviv ,Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera
Iolanta, P.Tchaikovsky, Lviv State Opera Liubov Kachala (Iolanta)
Roman Koren (Vodemon)
Ruslan Ferants (Robert)
Jurij Trytsetsky (Rene)
Jurij Shevchuk (Ebn-Hakia)
Natalia Datsko (Marta)
Natalia Kuryltsiv (Brigitta)
Jana Vojtjuk (Laura)
Roland Marchuk (Bertran
Saturday
15
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet Symphony Orchestra
Kavkaz (The Caucasus), words by T.Shevchenko, A Symphony-Cantata by S.Liudkevych, Lviv State Opera S.Krushelnytska Lviv State Opera Choir
Sunday
23
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet
Pagliacci R.Leoncavallo Lviv State Opera Veronika Kolomischeva (Nedda)
Roman Koren (Canio)
Vitalij Zahorbensky (Tonio)
Mykola Kornutiak (Silvio)
Oleh Lanovyj (Beppo)
Vitalij Zahorbensky (Prologo)
Wednesday
26
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet Symphony Orchestra
Kavkaz (The Caucasus), words by T.Shevchenko, A Symphony-Cantata by S.Liudkevych, Lviv State Opera S.Krushelnytska Lviv State Opera Choir
Sunday
30
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet Symphony Orchestra
Kavkaz (The Caucasus), words by T.Shevchenko, A Symphony-Cantata by S.Liudkevych, Lviv State Opera S.Krushelnytska Lviv State Opera Choir

Contacts