2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

December, 2007 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Sunday
23
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
“Nabucco” D.Verdi Lviv Opera Hause Lyudmila Saavchuk (Abigail)
Nataliya Velychko (Fenena)
Stepan Stepan (Nabucco)
Yuriy Trytsetskyy (Zaccaria)
Andriy Savka (Ismael

Contacts