2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

February, 2012 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Friday
17
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet
“Aida” G.Verdi Lviv State Opera Tetiana Olenych – premiere performance (Aida)
Nataliya Velychko (Amneris)
Oleksiy Danylchuk (Radames)
Roland Marchuk (The King)
Oleksandr Hromysh (Ramfis)
Andriy Benyuk (Amonasro)
Sunday
19
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet
“Nabucco” G.Verdi Lviv State Opera Ruslan Ferants (Nabucco)
Svitlana Mamchur (Abigail)
Yuriy Trytsetskyy (Zaccaria)
Andriy Savka (Ismael)
Yana Voytyuk (Fenena)
Volodymyr Chibisov (High Priest of Baal)
Roman Kovalchuk (Abdullah)

Contacts