2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

November, 2008 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Sunday
9
18:00
іn Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Nabucco»
D.Verdi
Lviv Opera House Andriy Benyuk (Nabucco)
Svitlana Mamchur (Abigail)
Oleksandr Hromysh (Zaccaria)
Yana Voytyuk (Fenena)
Oleksiy Danylchuk (Ismael)
Saturday
15
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Cavalleria Rusticana»
P. Mascagni
Lviv Opera House Lyudmyla Saavchuk (Santuzza)
Nataliya Velychko (Lola)
Oleksiy Danylchuk (Turiddu)
Stepan Tarasovych (Alfio)
Nataliya Svoboda (Lucia)
Saturday
22
15:00
in Lviv, Ukraine Lviv Chamber Orchestra «Lviv Virtuosos» Concert- requiem; E. Stankovych, S. Barber, J. Lanyuk, O. Herasymenko Lviv Philharmonia Oksana Herasymenko (pandore)
Myron Bloschyschak (flute, nai)
Saturday
29
18:00
іn Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Aida»
G.Verdi
Lviv Opera House Lyudmyla Saavchuk (Aida)
Nataliya Velychko (Amneris)
Oleksiy Danylchuk (Radames)
Yuriy Trytsetskyy (Ramfis)
Stepan Tarasovych (Amonasro)

Contacts