2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

January, 2010 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Sunday
24
12:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «Iolanta»
Pyotr Tchaikovsky
Lviv Opera House Veronika Kolomishcheva (Iolanta)
Andriy Savka (Count Vaud?mont)
Andriy Benyuk (Robert)
Stepan Tarasovych (Ibn-Hakia)
Ihor Nazarov (King Ren?)
Viktor Dudar (Bertrand)
Mariya Mashchak (Marta)
Nataliya Kuryltsiv (Brigitta)
Tetyana Vakhnovska (Laura)
Roman Kovalchuk (Alm?ric)
Saturday
30
18:00
іn Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Nabucco»
D. Verdi
Lviv Opera House Andriy Benyuk (Nabucco)
Lyudmyla Saavchuk (Abigail)
Oleksandr Hromysh (Zaccaria)
Nataliya Velychko (Fenena)
Volodymyr Chibisov (The High Priest)
Yuriy Hetsko (Abdallo)

Contacts