2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

May, 2009 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Thursday
7
20:00
Ivano-Frankivsk, Ukraine Orchestra «INSO-Lviv» Gala-Concert Open Air Concert - Central Square Mariya Stefyuk (soprano)
Stephan Pyatnychko (baritone)
Nataliya Datsko (mezzo-soprano)
Yuriy Trytsetskyy (bass)
Iryna Zhytynska (mezzo-soprano)
Vasyl Sadovskyy (tenor)
Saturday
9
20:00
Lviv, Ukraine Orchestra «INSO-Lviv» Gala-Concert Open Air Concert - Rynok Square Lyubov Diсka (mezzo-soprano)
Vasyl Sadovskyy (tenor)
Vitaliy Zahorbenskyy (baritone)
Lyubov Kachala (soprano)
Wednesday
20
18:00
Lviv, Ukraine Orchestra «INSO-Lviv» International «Virtuosi»
Festival; Concert dedicated to Iryna Malanyuk
Lviv Philharmonia Soloists of Lviv Opera
Thursday
21
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «Nabucco»
D. Verdi
Lviv Opera House Andriy Benyuk (Nabucco)
Lyudmyla Saavchuk (Abigail)
Yuriy Trytsetskyy (Zaccaria)
Yana Voytyuk (Fenena)
Oleksiy Danylchuk (Ismael)

Contacts