2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

November, 2009 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Sunday
1
18:00
іn Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Nabucco»
D. Verdi
Cancelled due to flu epidemic
Lviv Opera House Andriy Benyuk (Nabucco)
Svitlana Mamchur (Abigail)
Yuriy Trytsetskyy (Zaccaria)
Nataliya Velychko (Fenena)
Roman Trokhymuk (Ismael)
Volodymyr Chibisov (The High Priest)
Sunday
15
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Cavalleria Rusticana»
P. Mascagni
Cancelled due to flu epidemicу
Lviv Opera House Svitlana Mamchur (Santuzza)
Nataliya Velychko (Lola)
Roman Tsymbala (Turiddu)
Anatoliy Lypnyk (Alfio)
Tetyana Vakhnovska (Lucia)

Contacts