2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

October, 2009 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Thursday
1
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «Nabucco»
D. Verdi
Lviv Opera House Andriy Benyuk (Nabucco)
Svitlana Mamchur (Abigail)
Viktor Dudar (Zaccaria)
Yana Voytyuk (Fenena)
Oleksiy Danylchuk (Ismael)
Saturday
10
18:00
іn Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Aida»
G.Verdi
Lviv Opera House Lyudmyla Saavchuk (Aida)
Nataliya Datsko (Amneris)
Oleksiy Danylchuk (Radames)
Ihor Nazarov (Ramfis)
Anatoliy Lypnyk (Amonasro)
Wednesday
21
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet S.Krushelnytska IV International Competition for Opera Singers III tour; «Iolanta»
Pyotr Tchaikovsky
Lviv Opera House Competitor Viktoriya Koval (Iolanta)
competitor Oleksandr Orlov (Count Vaud?mont)
Vitaliy Zahorbenskyy (Robert)
Stepan Tarasovych (Ibn-Hakia)
Yuriy Trytsetskyy (King Ren?)
Nataliya Kuryltsiv (Brigitta)
Tetyana Vakhnovska (Laura)
Roman Kovalchuk (Alm?ric)
Volodymyr Chibisov (Bertrand)

Contacts