2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

December, 2010 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Thursday
2
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «Iolanta»
Pyotr Tchaikovsky
Lviv Opera House Veronika Kolomishcheva (Iolanta)
Andriy Savka (Count Vaud?mont)
Stepan Stepan (Ibn-Hakia)
Ihor Nazarov (King Ren?)
Roland Marchuk (Bertrand)
Mariya Mashchak (Marta)
Friday
24
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «Harmony of the Spheres», Richard Wagner, Aram Khachaturian, Borys Lyatoshynsky, Hector Belioz, Sergei Prokofiev, Dmitri Shostakovich, Samual Barber, Ottorino Respighi Lviv Opera House Art: Yevhen Lysyk, Tadey Ryndzak, Mykhailo Ryndzak Lights: Yuriy Bozhko
Saturday
25
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «Harmony of the Spheres», Richard Wagner, Aram Khachaturian, Borys Lyatoshynsky, Hector Belioz, Sergei Prokofiev, Dmitri Shostakovich, Samual Barber, Ottorino Respighi Lviv Opera House Art: Yevhen Lysyk, Tadey Ryndzak, Mykhailo Ryndzak Lights: Yuriy Bozhko

Contacts