2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

June, 2009 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Thursday
11
18:00
in Lviv, Ukraine Lviv Chamber Orchestra “Lviv Virtuosos” Composer Oksana Herasymenko's Anniversary Concert Lviv Philharmonia Adrian Garcia-Herasymentko (tenor)
Kvitana Demkiv-Herasymentko (violin)
Taras Lazurkevych (bandura)
Oleh Sozanskyj (bandura)
Friday
12
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet Special Preview Performance of «The Tsar's Bride»
on the occasion of Russia Day
Lviv Opera House Symphony orchestra of Lviv Opera, soloists, choir, ballet
Thursday
18
18:00
in Lviv, Ukraine S.Kryshelnytska National Opera and Ballet «The Tsar's Bride»
N. Rimsky-Korsakov; Premiere
Lviv Opera House Yulia Lysenko (Marfa)
Tetyana Vakhnovska (Dunyasha)
Yana Voytyuk (Lyubasha)
Stepan Tarasovych (Gryaznoy)
Oleksandr Hromysh (Sobakin)
Ihor Nazarov (Malyuta)
Roman Kovalchuk (Bomelius)

Contacts