2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

November, 2012 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Sunday
4
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet
“Il trovatore”, G.Verdi Lviv State Opera Svitlana Mamchur (Leonora)
Tetiana Vachnovska (Azuchena)
guest artist (Manrico)
Stepan Piatnychko (Di Luna)
Yuriy Trytsetsky (Ferrando)
Friday
16
18:00
In Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet
“Aida”, G.Verdi Lviv State Opera Georgina von Benza (Aida)
Nataliya VelychkoAmneris)
Eduard Srebnytsky (Radames)
Yuriy Trytsetsky (Il Re)
Andriy Benyuk (Ramfis)
Anatoliy Lypnyk (Amonasro)
Sunday
18
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
Lviv State Opera and Ballet
XII International Solomiya Kruszelnycka Opera Festiva – Closing Gala Concert Lviv State Opera Festival participants (soloists)
Lviv State Opera Choir
Friday
30
19:00
in Odesa, Ukraine Odesa State National Symphony Orchestra D.Shostakovich (Symphony #14 for soprano, bas, strings and percussions), W.Lutoslawski (“Concerto for Orchestra”) Odesa Philharmonic Theater Natalia Dytiuk (soprano)
Ihor Nazarov (bas)

Contacts