2015:   Apr   Mar   Feb   Jan  
2014:   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2013:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2012:   Dec   Nov   Oct   Sep   Aug   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2011:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2010:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2009:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2008:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun   May   Apr   Mar   Feb   Jan  
2007:   Dec   Nov   Oct   Sep   Jul   Jun  

March, 2009 Concert Orchestra Programme Venue Artists
Saturday
14
18:00
іn Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Nabucco»
D. Verdi
Lviv Opera House Andriy Benyuk (Nabucco)
Svitlana Mamchur (Abigail)
Oleksandr Hromysh (Zaccaria)
Nataliya Velychko (Fenena)
Andriy Savka (Ismael)
Ihor Nazarov (The High Priest)
Sunday
15
18:00
in Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
“Pagliacci” R.Leoncavallo Lviv Opera House Lyubov Kachala (Nedda)
Oleksiy Danylchuk (Canio)
Stepan Tarasovych (Tonio)
Peter Radejko (Silvio)
prologue – Vitaliy Zahorbenskyy
Sunday
29
18:00
іn Lviv, Ukraine S.Krushelnytska
National Opera and Ballet
«Nabucco»
D. Verdi
Lviv Opera House Andriy Benyuk (Nabucco)
Lyudmyla Saavchuk (Abigail)
Oleksandr Hromysh (Zaccaria)
Yana Voytyuk (Fenena)
Roman Trokhymuk (Ismael)

Contacts